ΓΙΑΝΝΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
Χρήσιμες Συνδέσεις

 

 

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ   Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://www.sch.gr/
Ιστοσελίδα με εκπαιδευτικά νέα www.alfavita.gr
Ιστοσελίδα με εκπαιδευτικά νέα www.edra.gr
Ιστοσελίδα με εκπαιδευτικά νέα http://www.e-paideia.net/Vortal/default.asp
Ιστοσελίδα με εκπαιδευτικά νέα http://e-yliko.sch.gr/
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία http://www.hms.gr/
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο http://www.pi-schools.gr/
Εκπαιδευτικά παιχνίδια http://www.ptyxiouxos.net/default.aspx
η-Τάξη http://eclass.sch.gr/index.php

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Ι    Φ Ο Ρ Ε Ι Σ

Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Ν.Δράμας http://www.epofdramas.gr/eisodos.htm
Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Ν. Θεσσαλονίκης http://www.ektosteihon.gr/
Νομαρχιακή Επιχείρηση Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ν. Δράμας (Ν.Ε.ΠΟ.Τ.Α.) http://www.nepota.gr/
Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.) http://www.ota.gr/drama/municipality.html
Πολιτιστικοί Φορείς και Πρόσωπα του Νομού Σερρών (Κατηγορία ΤΕΧΝΕΣ) www.serres.gr
Στέγη Πολιτισμού Καρβάλης www.stegi-karvalis.gr
Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Νομού Ξάνθης και πολλές άλλες πληροφορίες για το Νομό www.inxanthi.gr
Πολιτιστικοί Σύλλογοι των Αβδήρων στην κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ www.avdera.gr
Ιστοσελίδα του Δήμου Σιθωνίας www.chalkidiki.gr
Ιστοσελίδα της Μεθώνης Μεσσηνίας και Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Δήμου www.methoni.gr
Παγγεραγγωτικός Σύλλογος Μυτιλήνης www.iera.gr
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της νήσου Χίου στην κατηγορία ΤΕΧΝΕΣ www.chiosnet.gr
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Κυπαρισίας στην κατηγορία ΤΕΧΝΕΣ www.kyparissia.gr

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Ε Σ  -  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.ypepth.gr/el_ec_home.htm
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς www.neagenia.gr
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού www.sport.gov.gr
Υπουργείο Πολιτισμού www.culture.gr
Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης www.mathra.gr

Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Ε Σ - Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας www.drama.gr
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας www.pref-kavala.gr
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης www.xanthi.gr
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης www.nath.gr
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης www.remth.gr

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η

Πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Πληροφορία για θέματα Νεολαίας, Πολιτισμού κ.α. www.eurodesk.org
Επίσημη δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.europa.eu.int

 

 

Πίσω στην Κεντρική