17-11-2006

 Μαθητές παρουσιάζουν την γιορτή με την υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Πασσαλίδου Κ.

              Το ακροατήριο

  Οι καθηγητές

  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ

Πίσω στην Κεντρική