ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Η ξεναγός μας κ. Ριζοπούλου, μας ενημέρωνε με μεγάλη υπομονή για το Μουσείο και μάλιστα πολλές φορές με πολύ παραστατικό τρόπο. Την ευχαριστούμε

Με μεγάλο ενδιαφέρον μπροστά στα εκθέματα

 

Έξω από το Μουσείο

Μέσα στο Μουσείο

 

 

  ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 

  ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

 

Πίσω στην Κεντρική