Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 

 

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

 

 

  ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

 

 

 

 

Πίσω στην Κεντρική