Σχολεία Προέλευσης των Μαθητών του Γυμνασίου μας

 

  Οι μαθητές που φοιτούν στο Γιαννίκειο Γυμνάσιο Πετρούσας Δράμας προέρχονται από το Δημοτικό Σχολείο Πετρούσας και από το Δημοτικό Σχολείο  Πύργων (όσο λειτουργούσε). Οι Πύργοι είναι ένα μικρό ορεινό χωριό του Δήμου μας και απέχει από την Πετρούσα 8 χλμ. Το Δημοτικό του χωριού δεν λειτουργεί πλέον και οι λίγοι μαθητές του Δημοτικού φοιτούν στο αντίστοιχο της Πετρούσας. Το Δημοτικό Σχολείο και το Γιαννίκειο Γυμνάσιο Πετρούσας εξυπηρετούν τα παιδιά της Πετρούσας , των Πύργων και του οικισμού Σταυρός (3 χλμ από Πετρούσα).

Πίσω στην κεντρική