Διάφορες απόψεις του κτιρίου

 Τ Ο   Κ Τ Ι Ρ Ι Ο

Εσωτερικοί χώροι

Κεντρική είσοδος

Εσωτερικοί χώροι

 

 

  

 

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται από την σχολική χρονιά 1991-1992 το ΓΙΑΝΝΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ είναι ένα διώροφο κτίριο με άνετους χώρους. Στο ισόγειο οι χώροι που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι:

1.Τρεις αίθουσες διδασκαλίας

2.Το Γραφείο Διευθυντού

3.Το Γραφείο καθηγητών

4.Το Γραφείο βοηθητικού προσωπικού

5.Η Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

6.Το Εργαστήριο Τεχνολογίας

7.Η Βιβλιοθήκη

8.Τουαλλέτες Καθηγητών

9.Τουαλλέτες μαθητών

10. Αποθήκες

Στον δεύτερο όροφο το Σχολείο μας διαθέτει επίσης:

1.Αίθουσα Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

2.Αίθουσα Γυμναστηρίου

3. Εργαστήριο Πληροφορικής

4. Δύο Αίθουσες διδασκαλίας

Υπάρχουν επίσης έξω στον αύλιο χώρο γήπεδα μπάσκετ.βόλλεϋ και ρίψεων.

Στον δεύτερο όροφο στεγάζεται από φέτος το καλοκαίρι (2006), το Κέντρο Νεότητας Πετρούσας και χρησιμοποιεί τέσσερις αίθουσες.

 

Πίσω στην Κεντρική