ΟΜΑΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

 

Η ομάδα αυτή μας έφερε όλα τα στοιχεία για το Πνευματικό Κέντρο Πετρούσας , καθώς και την ιστορία της Εκκλησίας του χωριού μας (Αγίου Αθανασίου)

 

 

 

 

Αλεξιάδης Αλέξανδρος   Τάξη Α'
Μαρούσης Γεώργιος  Τάξη Γ'
Μπάτσιος Παντελής  Τάξη Α'
Μάττας Αλέξανδρος  Τάξη Γ'
 Τσίρκου Μάρκος Τάξη Α'

Πίσω στην Κεντρική