ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΥΣΑΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

 

1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

5. ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ

6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

7. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  Η/Υ

 

 

 

   Ώς ομάδα εργασίας, συντονιστές-καθηγητές και μαθητές, κρίναμε σκόπιμο να δώσουμε το ''στίγμα'' που αφορά την εκπόνηση του συγκεκριμένου έργου, την δημιουργία δηλ. της συγκεκριμένης ιστοσελίδας την σχολική χρονιά 2006-2007.

    Η επιθυμία για την ανάδειξη της Ιστορίας του Σχολείου μας και της ευρύτερης περιοχής μας γενικότερα ήταν το πρώτο κίνητρο που μας ώθησε σ' αυτό το έργο.

     Αυτό το μεράκι άρχισε να υλοποιείται σε πρώτη φάση, όταν σχηματίσαμε ομάδες πρωτοβουλιών και ανάληψη δράσης. Με συντονισμένες ενέργειες και με βάση ένα πρωταρχικό οργανόγραμμα, αρχίσαμε τη συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία αυτή ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για όλους μας, αφού ως ''αλιείς'' των σχετικών πληροφοριών είχαμε την δυνατότητα να λειτουργήσουμε συλλογικά, να συνεργαστούμε και να βιώσουμε το απαράμιλλο συναίσθημα του ''εμείς'' , που ενυπάρχει σε κάθε ομαδική δημιουργία. Με κεντρικό άξονα την αξία της συμμετοχικότητας και κυρίαρχο συναίσθημά μας το ''όλοι μπορούμε'', εργαστήκαμε άλλοι για τη λήψη συνεντεύξεων από πρόσωπα-συντελεστές ενός έργου, που αφορούσε το θέμα μας, άλλοι για την καταγραφή στοιχείων από διάφορα αρχεία, άλλοι για την προετοιμασία των σχετικών ερωτηματολογίων, άλλοι για την σύνταξη των κειμένων, άλλοι για την ιεράρχησή τους, άλλοι για την απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων, άλλοι για την λήψη φωτογραφιών, άλλοι για την συγκέντρωση παλιών φωτογραφιών κλπ. Επισκεφθήκαμε τόπους - σημεία αναφοράς της περιοχής μας, φωτογραφίσαμε χώρους και ανθρώπους, συζητήσαμε άτυπα με πολλούς κατοίκους της περιοχής για να αποδώσουμε το γενικότερο κλίμα, μέσα στο οποίο εν τέλει κινηθήκαμε.

  Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας είναι η ιστοσελίδα αυτή που υπάρχει μπροστά σας και εμπλουτίζεται συνεχώς, αφού οι ιδέες μας δεν στερεύουν. Είμαστε ανοικτοί τόσο για τον εμπλουτισμό της όσο και για την καλοπροαίρετη κριτική του καθενός, που θα θελήσει ν' ασχοληθεί μ' αυτήν.

     Οι συντονιστές                                                        ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ

          καθηγητές                             

1. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ       

2. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΗΣ                      

Πίσω στην Κεντρική