ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

 

 

Οι ''κομπιουτεράδες'' της παρέας μας. Επεξεργάστηκαν πολλά στοιχεία...

 

 

 

 

Μαδεμλής  Νικόλαος  Τάξη Β'
Τσιάντας Σταύρος  Τάξη Γ'
Σαβόγλου Αθανασία Τάξη Γ'
Τσιόκας Αθανάσιος  Τάξη Γ'
Ήλτσιου Κασσιανή  Τάξη  Β'
Μάττας Αλέξανδρος  Τάξη Γ'
Γιάντσιος Νικόλαος  Τάξη Γ'

Πίσω στην Κεντρική