ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

 

 

Η ομάδα αυτή ήταν υπεύθυνη για τις φωτογραφίες της ιστοσελίδας μας

 

 

 

 

 

 

 

Τσιόκας Αθανάσιος  Τάξη Γ'
Γιάντσιος Νικόλαος  Τάξη Γ'
Μαδεμλής  Νικόλαος  Τάξη Β'

Πίσω στην Κεντρική