ΕΡΓΑΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΕΣ

    Οι παρακάτω μαθητές, εργάστηκαν και εργάζονται, για την συλλογή στοιχείων και την κατασκευή της παρούσας ιστοσελίδας, στα πλαίσια του προγράμματος Πολιτιστικών θεμάτων ''Σχεδίαση και Υλοποίηση ιστοσελίδας του Σχολείου μας'', κατά το σχολικό έτος 2006-2007, που έχει για συντονιστές -καθηγητές τους:

1) Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα (ΠΕ19)    και 

2) Χατζηθεοδώρου Δημήτρη(ΠΕ3)

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ
1

Αλεξιάδης   Αλέξανδρος

Α'
2 Βραμέντσαλης   Άγγελος Α'
3 Γκούντογλου   Αργύριος Α'
4 Κοντογεώργος   Κων/νος Α'
5 Κότιος   Παναγιώτης Α'
6 Κύρτση   Μαρία Α'
7 Μιχαηλίδης   Ανδρέας Α'
8 Μπάτσιος   Παντελεήμων Α'
9 Παπαγεωργίου   Δήμητρα Α'
10 Τρούσης   Αλέξανδρος Α'
11 Τσιόκας   Παύλος Α'
12 Τσίρκου   Μάρκος Α'
13 Ψωμά   Μαρίνα Α'
14 Γάιδας   Δημήτριος Β'
15 Ήλτσιου   Κασσιανή Β'
16 Λούτσκα   Όλγα Β'
17 Μαδεμλής   Νικόλαος Β'
18 Ροδίτης   Ευάγγελος Β'
19 Γιάντσιος   Νικόλαος Γ'
20 Λούτσκας   Στέργιος Γ'
21

   Μαρούσης Γεώργιος

Γ'
22

Μάττας Αλέξανδρος

Γ'
23    Σαββόγλου   Αθανασία Γ'
24   Τερνεκτσής   Ανδρέας  Γ'
25 Τσιάντας  Σταύρος Γ'
26 Τσιόκας  Αθανάσιος Γ'

Πίσω στην Κεντρική