ΟΜΑΔΑ  ΑΓΓΕΛΟΥ  ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ

 

 

 

Η ομάδα αυτή ήταν υπεύθυνη για την συνάντηση με τον ζωγράφο μας Άγγελο Κουγιουμτζή και φρόντισε για την συνάντηση μαζί του

 

 

 

 

Ροδίτης Βαγγέλης  Τάξη Β'
Τσιόκας Παύλος  Τάξη  Α'
Βραμέντσαλης  Άγγελος Τάξη Α'
Τρούσης Αλέξανδρος  Τάξη Α'
Κοντογιώργος Κων/νος Τάξη Α'
Γκούντογλου Αργύρης Τάξη  Α'
Μιχαηλίδης Ανδρέας  Τάξη Α'

Πίσω στην Κεντρική