ΥΠΟΔΟΜΕΣ
 

                                                            ΥΠΟΔΟΜΕΣ                                                                              

 

Γραφείο Διευθυντού

Γραφείο καθηγητών

 

Τάξη Α'

Τάξη Β'

Τάξη Γ'

 

Γραφείο Επιστάτη

 

Εργαστήριο Πληροφορικής

 

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

 

Αίθουσα  Γυμναστικής

 

Αθλητικές εγκαταστάσεις δίπλα στο κτίριο

 

Αίθουσα Τεχνολογίας

 

Αίθουσα πολλαπλών  χρήσεων

Πίσω στην Κεντρική