ΙΔΡΥΣΗ

 

Το Δημοτικό Σχολείο Πετρούσας στο οποίο στεγάστηκε το Γυμνάσιό μας από το σχ.  έτος  1983-84   μέχρι το    σχ. έτος 1990-91

 

Το σημερινό κτίριο δωρεά του κ. Γιαννίκη Δ. Γεωργίου       

 

Το Γυμνάσιο Πετρούσας ιδρύθηκε με το υπ' αριθμό 104 /03-08-1983 ΦΕΚ και στεγάστηκε στο κτήριο του Δημοτικού μας Σχολείου μαζί με αυτό.

Από τη Σχολική χρονιά 1991-1992 μεταφέρθηκε και στεγάζεται πλέον στο νέο κτήριο που είναι δωρεά του συντοπίτη μας  Γεωργίου Δ. Γιαννίκη, προς τιμή του οποίου πήρε την ονομασία : 

ΓΙΑΝΝΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

Ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας. Υπάγεται στην Β΄περιοχή και μοριοδοτείται με 5 μόρια.

 

Πίσω στην Κεντρική