ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Σχολική Χρονιά Ημερομηνία Διάρκεια - Τόπος
2005-2006 25/11-27/11/2005 Τριήμερη στην Αθήνα
2003-2004 6/2-8/2/2004 Τριήμερη στην Αθήνα
2001-2002 12/4-14/4/2002 Τριήμερη στην Αθήνα
2000-2001 1/4-2/4/2001 Διήμερη στο Νυμφαίο και Πρέσπες
1999-2000 3/3-5/3/2000 Τριήμερη στην Αθήνα
1998-1999 9/5-10/5/1999 Διήμερη στο Κ.Π.Ε. Σουφλίου
1998-1999 26/2-28/2/1999 Τριήμερη στην Αθήνα
1997-1998 19/3-22/3/1998 Τετραήμερη στο Κ.Π.Ε. Σουφλίου
1997-1998 13/2-15/2/1998 Τριήμερη στην Αθήνα
1996-1997 27/3-29/3/1997 Τριήμερη στην Αθήνα

Πίσω στην Κεντρική