Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής δραστηριότητας που έγιναν στο Σχολείο μας είναι τα παρακάτω:

Σχ.έτος Τίτλος Προγράμματος Υπεύθυνος καθηγητής Εκδοθέντα εντυπα
2003-04 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης-Εφημερίδα του Σχολείου μας 1)Πασσαλίδου Κική(ΠΕ2)

2)Θεοδωρίδης Παύλος(ΠΕ2)

τα τρία τεύχη
2002-03 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης-Εφημερίδα του Σχολείου μας 1)Πασσαλίδου Κική(ΠΕ2)

2)Θεοδωρίδης Παύλος(ΠΕ2)

τα δύο τεύχη
2001-02 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης-Εφημερίδα του Σχολείου μας 1)Πασσαλίδου Κική(ΠΕ2)

2)Θεοδωρίδης Παύλος(ΠΕ2)

τα τρία τεύχη
2000-01 Τα πουλιά στην Ελλάδα και στην Πετρούσα Παπαγεωργίου Γιάννης (ΠΕ4) εκδοθέν έντυπο
2000-01 Τουριστικός οδηγός Πετρούσας Παπαγεωργίου Γιάννης (ΠΕ4)  
2000-01 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης-Εφημερίδα του Σχολείου μας 1)Πασσαλίδου Κική(ΠΕ2)

2)Θεοδωρίδης Παύλος(ΠΕ2)

τα τρία τεύχη
1999-00 Διαχείριση απορριμμάτων στην Πετρούσα Παπαγεωργίου Γιάννης (ΠΕ4) εκδοθέν έντυπο
1999-00 Αθλητικοί Σύλλογοι στην Πετρούσα Πλάτανος Φώτης(ΠΕ11) εκδοθέν έντυπο
1999-00 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης-Εφημερίδα του Σχολείου μας 1)Πασσαλίδου Κική(ΠΕ2)

2)Θεοδωρίδης Παύλος(ΠΕ2)

τα τρία τεύχη
1998-99 Το γάλα, τα προϊόντα του και ο άνθρωπος Παπαγεωργίου Γιάννης (ΠΕ4) εκδοθέν έντυπο
1998-99 Έρευνα αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή της Δράμας Ιωαννάκη Δήμητρα(ΠΕ2)  
1998-99 Έκδοση εφημερίδας στο Σχολείο μας Ιωαννάκη Δήμητρα(ΠΕ2) τα δύο τεύχη
1998-99 Παραδοσιακές εκδηλώσεις στην περιοχή της Πετρούσας Στουλούπης Πασχάλης (ΠΕ2)  
1997-98 Η κτηνοτροφία στην περιοχή της Πετρούσας Παπαγεωργίου Γιάννης (ΠΕ4) εκδοθέν έντυπο
1997-98 Οι εκκλησίες στην περιοχή της Πετρούσας Στουλούπης Πασχάλης (ΠΕ2)  

 

Πίσω στην Κεντρική