ΑΓΩΓΗ   ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΟΥ

Τα προγράμματα Αγωγής Καταναλωτού που έγιναν στο σχολείο μας είναι τα παρακάτω:

Σχ. έτος

Τίτλος Προγράμματος

Υπεύθυνος καθηγητής ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΝΤΥΠΑ
2001-02

Μαθαίνω και αγοράζω

Παπαγεωργίου Γιάννης (ΠΕ4)

 
1999-00

Οργανώσεις καταναλωτών

Παπαγεωργίου Γιάννης (ΠΕ4)

Το εκδοθέν έντυπο

 

 

Πίσω στην Κεντρική