Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο   Π Α Ρ Κ Ο
Γράφει ο μαθητής της Β΄Τάξης Βραμέντσαλης 'Αγγελος

 

 Ύστερα από την άφιξή μας στην Αθήνα την προηγούμενη μέρα και την επίσκεψη στο θέατρο, την επόμενη μέρα ήταν πιο γεμάτη.

  Στις  10:00  είχαμε ραντεβού στον ναυτικό πάρκο όπου είδαμε τα παλιά πλοία (Θαλής ο Μιλήσιος , την Τριήρη των Αθηνών, το Α/Τα Βέλος και το περίφημο το Θωρηκτό Αβέρωφ).

 Βγήκαμε φωτογραφίες και οι καθηγητές μας μιλούσαν γενικά με αυτά που βλέπαμε. Ύστερα από την αναμονή ξεναγηθήκαμε

στο Αβέρωφ και μετά από αυτό φύγαμε και ακολουθήσαμε το υπόλοιπο πρόγραμμα.

  Πιστεύω πως σε όλους μας άρεσε το ναυτικό πάρκο και τα πλοία του!!!

 

 

Θαλής ο Μιλήσιος

Η Τριήρης

Στα ιστορικά μας πλοία

Η Τριήρης

Στην τριήρη

Α/Τ Βέλος

 

Πίσω στην Κεντρική