Αθλητικές εκδηλώσεις
παίξαμε με την ψυχή μας.....

   

Τα αγόρια στο γήπεδο βόλλεϋ

Τα κορίτσια στο γήπεδο βόλλεϋ

Τα αγόρια στο γήπεδο βόλλεϋ

Κερκίδα

Τα αγόρια στο γήπεδο βόλλεϋ
Κερκίδα

Δυναμική προσπάθεια

Προσπάθειες

 

Πίσω στην Κεντρική