ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
Πρωταγωνιστές οι μαθητές

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σκηνικό στήθηκε Η χορωδία μας
       

 

Πίσω στην Κεντρική